Vardas, pavardė Pareigybė Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
Mokytojai
Danguolė Alčauskienė Tikybos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Barkauskienė Pradinių klasių mokytoja
Sigita Gabalienė Pradinių klasių mokytoja
Dainora Gedvilienė Pradinių klasių mokytoja
Algina Giedraitienė Pradinių klasių mokytoja
Vilma Igarienė Pradinių klasių mokytoja
Vida Januškienė Pradinių klasių mokytoja
Elena Kazlauskienė Pradinių klasių mokytoja
Rita Kulišauskienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Mikutytė Pradinių klasių mokytoja
Žaneta Šedbarienė Pradinių klasių anglų kalbos mokytoja
Vida Taurinskienė Muzikos mokytoja
Gina Urbonaitė Pradinių klasių mokytoja
Laima Žilinskienė Pradinių klasių mokytoja
Pagalbos mokiniui specialistai
Rasa Bogužienė Specialioji pedagogė, logopedė
Violeta Zėringienė Specialioji pedagogė
Regina Giedrienė Mokytojo padėjėja
Salomėja Jonušauskienė Mokytojo padėjėja
Vaida Ukrinė Mokytojo padėjėja
Rita Zaboraitė Mokytojo padėjėja
Virginija Milašienė Bibliotekininkė
Nepedagoginiai darbuotojai
Ričardas Ramanauskas Ūkvedys
Džiuginta Slušnytė Raštvedė
Rūta Čiuželienė Raštvedė
Remigijus Bumblys Pagalbinis darbininkas
Dalia Gramalienė Valytoja, budėtoja
Vitalija Mažeikienė Valytoja, budėtoja
Kristina GedminienėValytoja
Vaclovas Rubinas Pagalbinis darbininkas, kiemsargis
Mokykloje dirba
Vidmantė Barauskaitė
Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė

Tel. nr. 8 621 71297
El. paštas: v.barauskaite@gmail.com
Darbo laikas: Penktadienį 8.00 – 16.16
    Paslaugos
    Balsavimas
    4.66/5
    Parama
    2 procentai mokesčio, kurie paskęstų bendrose biudžeto išlaidose, įtakoja pokyčius vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos gyvenime...